BÀN THỜ THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VÀ CHƯ TÔN LIỆT VỊ TÔNG PHÁI PHẠM TỘC

Họ tên :   Nơi ở :    Hình ảnh :
Nhập chia sẻ :
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 4 - Tổng số : 505
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
05:48 - 28/05/2017
Pham yen
Ở tại:
“”
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THẮP HƯƠNG
Pham yen
Ở tại :
Thắp hương lúc : 05:48'
Ngày : 28/05/2017
Pham ngoc
Ở tại :
Thắp hương lúc : 05:47'
Ngày : 28/05/2017
Pham tien
Ở tại :
Thắp hương lúc : 05:47'
Ngày : 28/05/2017
Pham Xuyen
Ở tại : tphcm
Thắp hương lúc : 05:46'
Ngày : 28/05/2017
“ thanh kinh dang huong”
Phạm Hữu Tuần
Ở tại : Bình Dương
Thắp hương lúc : 11:21'
Ngày : 25/05/2017
“Thành kính tổ tiên”
Designed by Viet Pho Co., Ltd.